Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Các dụng cụ chạy điện chuyên dụng

Tìm hiểu cách lựa chọn dụng cụ chuyên dụng của chúng tôi có thể giúp tiết kiệm nhân công và cải thiện chất lượng xây dựng khi đổ bê tông, chế tạo tấm kim loại và nhiều công việc hàng ngày khác tại công trường của bạn

Tìm hiểu cách lựa chọn dụng cụ chuyên dụng của chúng tôi có thể giúp tiết kiệm nhân công và cải thiện chất lượng xây dựng khi đổ bê tông, chế tạo tấm kim loại và nhiều công việc hàng ngày khác tại công trường của bạn
SPN 6-A22 Cordless nibbler Agile and versatile cordless nibbler for freeform cuts in virtually any corrugated and trapezoidal metal sheeting, as well as C, L and U profiles up to 2.0 mm (14 Gauge) thickness