Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Máy đục TE 800 230V #2117451
Tính năng
  • Bảo vệ dụng cụ trong quá trình bảo quản và vận chuyển
  • Ba tấm nhãn báo giúp dễ dàng xác định dụng cụ được bảo quản
Các ứng dụng
  • Bảo quản và vận chuyển máy đục của Hilti

Tài liệu và Video

Máy đục TE 800 230V #2117451

Tư vấn và hỗ trợ