Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

bu lông chân máy DD-QFS-M12 #49147

Tư vấn và hỗ trợ