Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Mũi và sóc-két

Tìm các mũi, đầu kẹp mũi, sóc-két và các loại mũi và lưỡi cắt khác cho dụng cụ chạy điện Hilti của bạn, được thiết kế để vừa khít và tăng độ bền khi siết, neo hoặc bắt bu-lông

Tìm các mũi, đầu kẹp mũi, sóc-két và các loại mũi và lưỡi cắt khác cho dụng cụ chạy điện Hilti của bạn, được thiết kế để vừa khít và tăng độ bền khi siết, neo hoặc bắt bu-lông