LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Mũi khoan lõi kim cương

Cho tôi xem các mũi khoan lõi kim cương và phụ kiện, được thiết kế để có hiệu suất tốt nhất khi khoan bằng máy rút lõi sâu cầm tay và có chân đế máy trong bê tông và tường gạch

Cho tôi xem các mũi khoan lõi kim cương và phụ kiện, được thiết kế để có hiệu suất tốt nhất khi khoan bằng máy rút lõi sâu cầm tay và có chân đế máy trong bê tông và tường gạch
Mũi khoan lõi mài P-U Mũi khoan lõi tiêu chuẩn cho ứng dụng rút lõi trên bê tông rất nhám - dùng cho tất cả dụng cụ (không có đầu nối)
Mũi khoan lõi mài SPX-T Mũi khoan lõi siêu hạng cho ứng dụng rút lõi trên bê tông rất nhám - dùng với DD EC-1 và DD 30-W (gồm đầu nối tháo lắp nhanh C+ của Hilti)
Mũi khoan lõi SPX-L Mũi khoan lõi siêu hạng cho ứng dụng rút lõi trên mọi loại bê tông – dùng cho dụng cụ <2,5 kW (không có đầu nối)
Mũi khoan lõi SP-L Mũi khoan lõi cao cấp cho ứng dụng rút lõi trên mọi loại bê tông – dùng cho dụng cụ <2,5 kW (không có đầu nối)
Mũi khoan lõi mài SP-L Mũi khoan lõi cao cấp cho ứng dụng rút lõi trên bê tông rất nhám – dùng cho dụng cụ <2,5 kW (không có đầu nối)
Mũi khoan lõi SP-H Mũi khoan lõi cao cấp cho ứng dụng rút lõi trên mọi loại bê tông - dùng cho dụng cụ ≥2,5 kW (không có đầu nối)
Mũi khoan lõi mài SP-H Mũi khoan lõi cao cấp cho ứng dụng rút lõi trên bê tông rất nhám - dùng cho dụng cụ ≥2,5 kW (không có đầu nối)
Đầu nối BL Đầu nối cho các loại mũi và lưỡi cắt khoan rút lõi kim cương có ren M41
Đầu nối BI-1 Đầu nối cho các loại mũi và lưỡi cắt khoan rút lõi kim cương có ren M41
Đầu nối BU (M41) Đầu nối cho các loại mũi và lưỡi cắt khoan rút lõi kim cương có ren M41
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục