Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Xác định yêu cầu của bạn

250 Kết quả
250 Kết quả
250 Kết quả

250 Videos

Bộ nạp Tự động DD AF-CA – Thuật toán Cut Assist.
Bộ nạp Tự động DD AF-CA – Thuật toán Cut Assist.
- Video hướng dẫn sử dụng
DD AF-CA. Bộ nạp Tự động - Thiết lập.
DD AF-CA. Bộ nạp Tự động - Thiết lập.
- Video hướng dẫn sử dụng
DD AF-CA. Bộ nạp Tự động - Các chức năng bổ sung.
DD AF-CA. Bộ nạp Tự động - Các chức năng bổ sung.
- Video hướng dẫn sử dụng
AN TOÀN KHI SỬ DỤNG DỤNG CỤ DX HNA 2013 htv EN, Video hướng dẫn
Hệ thống dẫn động bằng thuốc nổ của Hilti - Vận hành an toàn
- Video hướng dẫn sử dụng
LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ HNA DX460 2013 htv EN, Video hướng dẫn
DX 460 - Làm sạch và bảo trì
- Video hướng dẫn sử dụng
DD EC-1 - Thiết lập giá bộ thu gom nước
DD EC-1 - Thiết lập giá bộ thu gom nước
- Video hướng dẫn sử dụng
DWP 10 - Bộ cấp nước
DWP 10 - Bộ cấp nước
- Video hướng dẫn sử dụng
DD EC-1 - Video giới thiệu
DD EC-1 - Video giới thiệu
- Video hướng dẫn sử dụng
CÁC LOẠI LIÊN KẾT KIỂM TRA TẤM SÀN HNA 2014 htv EN, Video hướng dẫn
Kiểm tra vật tư liên kết tấm sàn của Hilti
- Video hướng dẫn sử dụng
BẢO TRÌ TOÀN DIỆN HNA DX76 2014 htv EN, Video hướng dẫn
DX 76 - Làm sạch và bảo trì
- Video hướng dẫn sử dụng
BẢO TRÌ TOÀN DIỆN HNA DX2 2014 htv EN, Video hướng dẫn
DX 2 - Làm sạch và bảo trì
- Video hướng dẫn sử dụng
DD EC-1 - Lắp mũi khoan lõi
DD EC-1 - Lắp mũi khoan lõi
- Video hướng dẫn sử dụng
LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ HNA DX351 2013 htv EN, Video hướng dẫn
DX 351 - Làm sạch và bảo trì
- Video hướng dẫn sử dụng
DD EC-1 - Thiết lập bằng bảng mã chân không
DD EC-1 - Thiết lập bằng bảng mã chân không
- Video hướng dẫn sử dụng
DD EC-1 - Tháo dụng cụ và mũi khoan lõi
DD EC-1 - Tháo dụng cụ và mũi khoan lõi
- Video hướng dẫn sử dụng
VÒNG BI VÀ LÒ XO TRÒN HNA DX351 2014 htv EN, Video hướng dẫn
DX 351 - Thay thế lò xo tròn và vòng bi
- Video hướng dẫn sử dụng
Mài sắc mũi khoan lõi
Mài sắc mũi khoan lõi
- Video hướng dẫn sử dụng
Bật và kiểm tra PRCD
Bật và kiểm tra PRCD
- Video hướng dẫn sử dụng
DD-ST 200 - Lắp bu-lông.
DD-ST 200 - Lắp bu-lông.
- Video hướng dẫn sử dụng
DD 200 - Đổi số.
DD 200 - Đổi số.
- Video hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: chúng tôi giải thích cách kết nối máy dẫn động bằng thuốc nổ DX 5 Hilti với Ứng dụng Hilti Connect và cách bạn có thể hưởng lợi từ thông tin và dịch vụ mà bạn có thể truy cập trong ứng dụng.
Hilti_DX5APP_instructional_EN
- Video hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn (số 2): Tìm hiểu về các chức năng và cài đặt trong PROFIS Engineering của Hilti và cách tùy chỉnh thiết kế, thay đổi thuộc tính bê tông và thuộc tính bảng mã.
Hướng dẫn Thiết kế Bu-lông PROFIS Engineering (16:9, EN)
- Video hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: cách tự thay mũi khoan lõi dễ dàng bằng mô-đun X-Change, BẢN HOÀN CHỈNH
DD X-CM_Self retipping_htv_Clean
- Video hướng dẫn sử dụng
Cách liên kết Dòng Nhỏ S-BT LC.
CÁCH bắn đinh vít vào thép bằng các kết nối điện dòng nhỏ S-BT LC (EN)
- Video hướng dẫn sử dụng
Cách liên kết Dòng Lớn S-BT HC
CÁCH bắn đinh vít vào thép bằng các kết nối điện dòng lớn S-BT HC (EN)
- Video hướng dẫn sử dụng
Hệ thống giá đỡ mô-đun gắn vào thép bằng đinh tán đầu ren X-BT-MR thế hệ mới
CÁCH gắn hệ thống giá đỡ mô-đun vào thép bằng X-BT-MR Thế hệ Mới (EN)
- Video hướng dẫn sử dụng
Cách sử dụng cán đứng tấm sàn SDT 9
ASSET_VIDEO_226207
- Video hướng dẫn sử dụng
Xin giới thiệu TE 6-CL và tìm hiểu cách sử dụng dụng cụ này với tất cả phụ kiện.
Hướng dẫn cho TE 6-CL (16:9, EN)
- Video hướng dẫn sử dụng
Cách khắc phục sự cố cán đứng tấm sàn SDT 9
ASSET_VIDEO_226206
- Video hướng dẫn sử dụng
Chemical Anchors Filling Set How-To (16:9, EN)
- Video hướng dẫn sử dụng
Mechanical Anchors Filling Set How-To (16:9, EN)
- Video hướng dẫn sử dụng
HUS Filling Set How-To (16:9, EN)
- Video hướng dẫn sử dụng
Hệ thống BX 3 - Giới thiệu và chọn đinh.
Hệ thống BX 3 - Giới thiệu và chọn đinh.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Đinh vít X-BT - Hướng dẫn lắp đúng cách.
Đinh vít X-BT - Hướng dẫn lắp đúng cách.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
X-BT - Hướng dẫn lắp đặt.
X-BT - Hướng dẫn lắp đặt.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
X-GR - Hướng dẫn lắp đặt.
X-GR - Hướng dẫn lắp đặt.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Cắt bằng lưỡi kim cương - Giới thiệu.
Cắt bằng lưỡi kim cương - Giới thiệu.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Cắt và mài bê tông - Vật liệu mài mòn.
Cắt và mài bê tông - Vật liệu mài mòn.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DD-WMS 100 - Lắp đặt
DD-WMS 100 - Lắp đặt
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DD-WMS 100 - Làm sạch và bảo trì
DD-WMS 100 - Làm sạch và bảo trì
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Phụ kiện cấp nước DD-WMS 100
Phụ kiện cấp nước DD-WMS 100
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DD-WMS 100 - Lắp đặt
DD-WMS 100 - Lắp đặt
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Tái chế DD-WMS 100
Tái chế DD-WMS 100
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Mũi Khoan lõi DD-X-CM bị Kẹt Phiên bản 1
Mũi Khoan lõi DD-X-CM bị Kẹt Phiên bản 1
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Video Quảng cáo DD-WMS 100
Video Quảng cáo DD-WMS 100
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Mũi Khoan lõi DD-X-CM bị Kẹt Phiên bản 2
Mũi Khoan lõi DD-X-CM bị Kẹt Phiên bản 2
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DX 351 - Thay thế pit-tông.
DX 351 - Thay thế pit-tông.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Đục X-CM.
X-CM - Đục.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DX 460 - Thay thế pit-tông.
DX 460 - Thay thế pit-tông.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DD AF-CA. Bộ Cut Assist - Các chức năng Cut Assist.
DD AF-CA. Bộ Cut Assist - Các chức năng Cut Assist.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DX 351 - Làm sạch
DX 351 - Làm sạch
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Lắp và tháo bằng X-CM.
X-CM - Lắp và tháo.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DD AF-CA. Bộ nạp Tự động Cut Assist. Các chức năng.
DD AF-CA. Bộ nạp Tự động Cut Assist. Các chức năng.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DX 76 - Làm sạch.
DX 76 - Làm sạch.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DX 2 - Làm sạch
DX 2 - Làm sạch
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
X-CM - Đục phá lõi / phiên bản 1. EN
X-CM - Đục phá lõi / phiên bản 1.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DX 2 - thay thế pit-tông
DX 2 - Thay thế pit-tông
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Dỡ lõi nhờ X-CM.
X-CM - Dỡ lõi.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Đinh vít X-BT - Hướng dẫn lắp đúng cách.
Đinh vít X-BT - Hướng dẫn lắp đúng cách.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DX 460 - Làm sạch.
DX 460 - Làm sạch.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
X-CM - Nhả vòng.
X-CM - Nhả vòng.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DX 76 - Thay thế pit-tông.
DX 76 - Thay thế pit-tông.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Nhả vòng nhờ X-CM.
X-CM - Nhả vòng.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
X-CM - Đục phá lõi / phiên bản 2.
X-CM - Đục phá lõi / phiên bản 2.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Hệ thống BX 3 - Khắc phục sự cố.
Hệ thống BX 3 - Khắc phục sự cố.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
S-BT-GF /S-BT-GR - Gắn tấm grating.
S-BT-GF /S-BT-GR - Gắn tấm grating.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Mài kim cương - Giới thiệu.
Mài kim cương - Giới thiệu.
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Máy hút bụi DD-WMS 100
Máy hút bụi DD-WMS 100
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
DD-WMS 100 - Các biểu tượng và chỉ báo
DD-WMS 100 - Các biểu tượng và chỉ báo
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Thay mũi DD-X-CM
Thay mũi DD-X-CM
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Tháo Lõi DD-X-CM
Tháo Lõi DD-X-CM
English - Video về hỗ trợ và bảo trì
Chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ danh mục HSS với dòng HSS-R mới thể hiện lợi thế từ các mũi của chúng tôi so với đối thủ cạnh tranh, cũng như các tính năng chính
Quảng cáo Danh mục HSS (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ danh mục HSS với dòng HSS-R mới thể hiện lợi thế từ các mũi của chúng tôi so với đối thủ cạnh tranh, cũng như các tính năng chính
Quảng cáo Danh mục HSS (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ danh mục HSS với dòng HSS-R mới thể hiện lợi thế từ các mũi của chúng tôi so với đối thủ cạnh tranh, cũng như các tính năng chính
Quảng cáo Danh mục HSS (16:9, BẢN HOÀN CHỈNH)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video lời khen của khách hàng cho SID 4-A22 mới
Lời khen cho SID 4-A22 (EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo chung cho việc khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo bao gồm:MQA-H, HUS3-PL 6, MEP Supports Selector, MQN-C, MQN-B, phần cứng lắp sẵn
Video QUẢNG CÁO quá trình khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo - Chung (EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo chung cho việc khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo bao gồm:MQA-H, HUS3-PL 6, MEP Supports Selector, MQN-C, MQN-B, phần cứng lắp sẵn
Video QUẢNG CÁO quá trình khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo - Chung (BẢN HOÀN CHỈNH)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Tìm hiểu về Danh mục HAC và HAC-C hoàn chỉnh, bao gồm cả các ứng dụng có liên quan và các mẹo lắp đặt.
Quảng cáo HAC và HAC-C (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo súng bơm chạy pin không dây HDE 500-A22
Súng bơm chạy pin không dây HDE 500-A22 - video quảng cáo
- Video về ứng dụng / sản phẩm
PR 3-HVSG - Cực kỳ dễ nhìn thấy được. Mạnh mẽ tối ưu.
PR 3-HVSG - Cực kỳ dễ nhìn thấy được. Mạnh mẽ tối ưu.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
ứng dụng mái và mặt tiền
Video ứng dụng ST 1800-A22
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Máy đục phá TE 800-AVR của Hilti
Máy đục phá TE 800-AVR của Hilti
- Video về ứng dụng / sản phẩm
DX 462_Stamping_prv_FR.mp4
DX 462_Stamping_prv_FR.mp4
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Không dây. Thời đại. - Pin B22 của Hilti.
Không dây. Thời đại. - Pin B22 của Hilti.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Không dây. Thời đại. - Pin B22 của Hilti.
Không dây. Thời đại. - Pin B22 của Hilti.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Lắp chính xác bu-lông hóa chất HIT-HY 200 của Hilti
Lắp chính xác bu-lông hóa chất HIT-HY 200 của Hilti
- Video về ứng dụng / sản phẩm
HIT RE 500-V3- Đa năng
HIT RE 500-V3-Đa năng
- Video về ứng dụng / sản phẩm
HIT RE 500-V3 - Hiệu suất.
HIT RE 500-V3 - Hiệu suất.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
GX 3 - Không thể ngăn cản. Thông tin chi tiết về phát triển.
GX 3 - Không thể ngăn cản. Thông tin chi tiết về phát triển.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Hệ Bu-lông Hóa chất HIT-RE 500 V3 của Hilti (clip quảng cáo)
Hệ Bu-lông Hóa chất HIT-RE 500 V3 của Hilti (clip quảng cáo)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
HIT HY 200 - Thi công nhanh.
HIT HY 200 - Thi công nhanh.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
BX 3-IF - Không thể ngăn cản. (Clip quảng cáo)
BX 3-IF - Không thể ngăn cản. (Clip quảng cáo)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
HIT RE 500-V3 - Năng suất - Đáng tin cậy.
HIT RE 500-V3 - Năng suất - Đáng tin cậy.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
HIT RE 500 V3 - Khoan cấy thép sau.
HIT RE 500 V3 - Khoan cấy thép sau.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Chốt BX và GX - Không thể ngăn cản. Thông tin chi tiết về phát triển
Chốt BX và GX - Không thể ngăn cản. Thông tin chi tiết về phát triển
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Lưỡi kim cương mới - Video ra mắt sản phẩm của Hilti.
Lưỡi kim cương mới - Video ra mắt sản phẩm của Hilti.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
GX 3 - Các tính năng.
GX 3 - Các tính năng.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Hệ bu-lông hóa chất ninh kết chậm của Hilti.
Hệ bu-lông hóa chất ninh kết chậm của Hilti.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Máy khoan búa TE 3 - Được chế tạo để khoan nhiều hơn.
Máy khoan búa TE 3 - Được chế tạo để khoan nhiều hơn.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
RC 4/36-AB radio-charger_prv_HNA_FR-FR Không dây.
RC 4/36-AB radio-charger_prv_HNA_FR-FR Không dây.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
TE50_AVR_prv_EN.mp4
TE 50-AVR - Sản phẩm và Lời khen.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
X-CM: Dễ dàng rút mũi khoan lõi bị kẹt - Đục lõi nếu bị kẹt gần bề mặt
X-CM: Dễ dàng rút mũi khoan lõi bị kẹt - Đục lõi nếu bị kẹt gần bề mặt
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Inserts2014_prv_DCW_EN.mp4
Đĩa mài Hợp kim - Những đồ vật nhỏ bé. Tạo nên khác biệt đáng kể.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Inserts2014_prv_RecipSaw_EN.mp4
Lưỡi Cưa Tịnh tiến - Những đồ vật nhỏ bé. Tạo nên khác biệt đáng kể.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Bu-lông ren cắt HUS3. Giải pháp cho các nhà thầu.
Bu-lông ren cắt HUS3. Giải pháp cho các nhà thầu.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Inserts2014_prv_CX_EN.mp4
Mũi khoan CX - Những đồ vật nhỏ bé. Tạo nên khác biệt đáng kể.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Bu-lông ren cắt HUS3. Điều chỉnh được mà không cần giảm tải.
Bu-lông ren cắt HUS3. Điều chỉnh được mà không cần giảm tải.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Hệ thống liên kết X-BT-MF.
Hệ thống liên kết X-BT-MF.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
HUS3_bu-lông ren cắt. Hiệu suất trên bê tông cũ.
HUS3_bu-lông ren cắt. Hiệu suất trên bê tông cũ.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Bu-lông ren cắt HUS3. Hiệu suất của cốt thép.
Bu-lông ren cắt HUS3. Hiệu suất của cốt thép.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Inserts2014_prv_YX_EN.mp4
Mũi khoan YX - Những đồ vật nhỏ bé. Tạo nên khác biệt đáng kể.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
DD 350-CA - Máy rút lõi có Cut Assist.
DD 350-CA - Máy rút lõi có Cut Assist.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
UCM - mũi khoan lõi cho tất cả các vật liệu nền.
UCM - mũi khoan lõi cho tất cả các vật liệu nền.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Bu-lông ren cắt HUS3. Lựa chọn của nhà thầu thiết kế.
Bu-lông ren cắt HUS3. Lựa chọn của nhà thầu thiết kế.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Máy đục TE 800. Thiết kế cho tuổi thọ bền lâu. EN
Máy đục TE 800. Thiết kế cho tuổi thọ bền lâu.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
SCM 18-A - Đĩa cưa Cắt Kim loại của Hilti.
SCM 18-A - Đĩa cưa Cắt Kim loại của Hilti.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Hệ thống giá đỡ mô-đun.
Hệ thống giá đỡ mô-đun.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Anchor Safeset_2015_EN.mp4
Safeset - Giải pháp bu-lông
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Inserts2014_prv_HSS_EN.mp4
Mũi khoan HSS - Những đồ vật nhỏ bé. Tạo nên khác biệt đáng kể.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Inserts2014_prv_DSB_EN.mp4
Lưỡi Máy cưa Kim cương - Những đồ vật nhỏ bé. Tạo nên khác biệt đáng kể.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
SAFEset - Hệ thống Cốt thép Lắp Thứ cấp
SAFEset - Hệ thống Cốt thép Lắp Thứ cấp
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Hệ thống BX 3 - Khắc phục sự cố
Hệ thống BX 3 - Khắc phục sự cố
- Video về ứng dụng / sản phẩm
BX 3-ME_Các tính năng chính
BX 3-ME_Các tính năng chính
- Video về ứng dụng / sản phẩm
TE 6-A36 - Máy khoan búa tốt nhất chúng tôi từng sản xuất.
TE 6-A36 - Máy khoan búa tốt nhất chúng tôi từng sản xuất.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
HIT RE 500 V3 - Bu-lông.
HIT RE 500 V3 - Bu-lông.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
BX 3-ME_các tính năng chính
BX 3-ME_các tính năng chính
- Video về ứng dụng / sản phẩm
DD 200_Tough times_toupher tool_prv_EN.mp4
DD 200 - Thời điểm khó khăn. Dụng cụ Toupher.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
GX 3 - Không thể ngăn cản. (Clip quảng cáo) (nguyên tắc hướng dẫn nhãn hàng video mới)
GX 3 - Không thể ngăn cản. (Clip quảng cáo)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Xin giới thiệu máy dẫn động bằng thuốc nổ DX 5 mới, được kích hoạt số đầu tiên của Hilti.
Video quảng cáo DX 5 (EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Xin giới thiệu máy dẫn động bằng thuốc nổ mới và thông minh DX 5 của Hilti.
Hilti_DX5_CLEAN
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Tìm hiểu nhiều mẹo và thủ thuật để sử dụng khoan búa hiệu quả hơn.
Video quảng cáo các mẹo và thủ thuật khoan búa
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Tìm hiểu PROFIS Engineering Suite của Hilti tương tác liền mạch với phần mềm tính toán kết cấu của bên thứ ba như Dlubal như thế nào. Tab mục yêu thích và nút hoàn tác cho phép tính toán bu-lông nhanh và tối đa hóa năng suất.
Quảng cáo PROFIS Engineering Suite dành cho Kỹ sư (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Biên niên sử Bu-lông HIT-RE 10: lầm tưởng về trọng lượng. Video quảng cáo (trong chuỗi) cho HIT-RE 10: so sánh công nghệ phun với công nghệ vữa
Quảng cáo Trọng lượng Bu-lông HIT-RE 10 (16:9 EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
TE_YX_New hammer drill bit prv_EN.mp4
TE-YX - Mũi khoan búa.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo SID 4-A22
SID4-A22_prv_EN
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Bộ sạc radio RC 4/36 - Mạnh mẽ hơn. Không dây.
Bộ sạc radio RC 4/36 - Mạnh mẽ hơn. Không dây.
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Nhóm sản phẩm TE 30 Thế hệ thứ 2 và 3 - lời khen của khách hàng
Quảng cáo TE 30 G02 và G03 (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Tổng quan về các dụng cụ cầm tay không dây 22V của Hilti và các ứng dụng
Giải pháp các dụng cụ cầm tay không dây của Hilti cho mọi ứng dụng
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Thủ thuật khoan cốt thép TE-CX và thủ thuật.
Quảng cáo TE-CX (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
TE-CX - Mẹo và Thủ thuật Khoan
TE-CX - Mẹo và Thủ thuật Khoan
- Video về ứng dụng / sản phẩm
TE-CX - Các tính năng của sản phẩm
TE-CX - Các tính năng của sản phẩm
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Những người dùng có lời khen ngợi đối với PROFIS Engineering Suite chia sẻ trải nghiệm của họ với phần mềm và nói qua về những điểm nổi bật của phần mềm.
PROFIS Engineering Suite - lời khen của khách hàng
- Video về ứng dụng / sản phẩm
TE-CX - Các tính năng của sản phẩm
Quảng cáo TE-CX (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
TE-CX - Các tính năng của sản phẩm
TE-CX - Các tính năng của sản phẩm
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Các tính năng chính của TE-CX (5) về kỹ thuật
TE-CX(5) - Video biên tập
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm máy khoan búa SDS TE 30 và TE 30-C của Hilti
Quảng cáo TE 30 và TE 30-C (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Chúng tôi giải thích tầm quan trọng của hệ thống giá đỡ mô-đun chống cháy để thoát ra an toàn trong trường hợp tòa nhà xảy ra hỏa hoạn.
Video QUẢNG CÁO Hệ thống Giá đỡ Mô-đun Chống cháy (BE NL)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Giới thiệu đục TE-SPX vượt trội mới để đục phá bê tông
Video quảng cáo đục TE-SPX
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video so sánh: video minh họa khác biệt về hiệu suất giữa các loại mũi và lưỡi cắt tiêu chuẩn và các loại mũi và lưỡi cắt CPC. Các loại mũi và lưỡi cắt CPC có hiệu suất tốt hơn và người dùng sẽ làm được nhiều việc hơn trong mỗi lần sạc
Hilti_applicationCX_concrete_drill_GB
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video so sánh: video minh họa khác biệt về hiệu suất giữa các loại mũi và lưỡi cắt tiêu chuẩn và các loại mũi và lưỡi cắt CPC. Các loại mũi và lưỡi cắt CPC có hiệu suất tốt hơn và người dùng sẽ làm được nhiều việc hơn trong mỗi lần sạc
Hilti_testimonial_CX_concrete_drill_GB
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm đĩa cưa SCM 22-A của Hilti
Đĩa cưa Không dây 22V SCM 22-A
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm máy siết bu-lông không dây SIW 6AT-A22 của Hilti với mô-đun mô-men xoắn thích ứng SI-AT-A22
Máy siết Bu-lông Không dây SIW 6AT-A22 và Mô-đun Adaptive Torque SI-AT-A22
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm đèn thi công SL 2-A22 của Hilti
Đèn LED thi công không dây 22V SL 2-A22
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo về vữa epoxy tiết kiệm cho bê tông HIT-RE 10 của Hilti
Vữa Epoxy Tiết kiệm cho Bê tông HIT-RE 10
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Máy đục TE 500-X của Hilti - chắc chắn, nhẹ và mạnh mẽ
Video PLS Quảng cáo TE 500-X của Hilti
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm máy siết bu-lông không dây có mô-men xoắn cao SIW 22T-A của Hilti
Máy siết Bu-lông Không dây có Mô-men xoắn Cao 22V SIW 22T-A
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm máy khoan búa SDS TE 2 và TE 2-S của Hilti
Máy khoan Búa Không dây SDS TE 2 và TE 2-S
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm máy bắn đinh bằng ga GX 3 của Hilti
Máy Bắn đinh bằng Ga dành cho các Ứng dụng Hoàn thiện Nội thất GX 3
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Chúng tôi giải thích tầm quan trọng của hệ thống giá đỡ mô-đun chống cháy để thoát ra an toàn trong trường hợp tòa nhà xảy ra hỏa hoạn.
ETA cho Hệ thống MEP Supports - Video Quảng cáo (FR)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm máy cưa tịnh tiến không dây SR 6-A22 của Hilti
Máy cưa Tịnh tiến Không dây SR 6-A22
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm máy laser đa năng hai tia, năm điểm PMC 46 của Hilti
Máy laser Đa năng Hai Tia, Năm Điểm PMC 46
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm máy khoan búa SDS-max TE 50-AVR của Hilti
Máy khoan búa SDS-Max TE 50-AVR
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm máy siết bu-lông không dây SIW 22-A của Hilti
Máy siết Bu-lông Không dây 22V SIW 22-A
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Chúng tôi giải thích tầm quan trọng của hệ thống giá đỡ mô-đun chống cháy để thoát ra an toàn trong trường hợp tòa nhà xảy ra hỏa hoạn.
Video QUẢNG CÁO Hệ thống Giá đỡ Mô-đun Chống cháy (PT)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm bộ sạc radio RC 4/36 của Hilti
Bộ sạc Radio RC 4/36
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm máy đục/máy đục phá TE 800-AVR của Hilti
Máy đục/Máy đục Phá TE 800-AVR
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo chung cho việc khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo bao gồm:MQA-H, HUS3-PL 6, MEP Supports Selector, MQN-C, MQN-B, phần cứng lắp sẵn
Video QUẢNG CÁO cho việc khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo - Chung (PT)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Biên niên sử Bu-lông - so sánh công nghệ: HIT-RE 10 của HILTI và Các loại vữa
So sánh Công nghệ: HIT-RE 10 của Hilti và Các loại vữa
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo chung cho việc khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo bao gồm:MQA-H, HUS3-PL 6, MEP Supports Selector, MQN-C, MQN-B, phần cứng lắp sẵn
Video QUẢNG CÁO quá trình khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo - Chung (BE NL)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Chúng tôi giải thích tầm quan trọng của hệ thống giá đỡ mô-đun chống cháy để thoát ra an toàn trong trường hợp tòa nhà xảy ra hỏa hoạn.
ETA cho Hệ thống MEP Supports - Video Quảng cáo (PT)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Biên niên sử Bu-lông - sử dụng vữa epoxy: HIT-RE 10 của HILTI và Các loại vữa
Sử dụng vữa epoxy: HIT-RE 10 của Hilti và Các loại vữa
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Chúng tôi giải thích tầm quan trọng của hệ thống giá đỡ mô-đun chống cháy để thoát ra an toàn trong trường hợp tòa nhà xảy ra hỏa hoạn.
Video QUẢNG CÁO Hệ thống Giá đỡ Mô-đun Chống cháy (ES)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Ấn tượng "hậu trường": Cố nâng xe Ford F150 bằng đinh tán đầu ren X-BT-MR thế hệ mới để chứng minh công suất tải
Video QUẢNG CÁO cho thấy ấn tượng "hậu trường" là cảnh quay video X-BT-MR đang nâng xe tải Hilti (EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo chung cho việc khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo bao gồm:MQA-H, HUS3-PL 6, MEP Supports Selector, MQN-C, MQN-B, phần cứng lắp sẵn
Video QUẢNG CÁO quá trình khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo - Chung (ES)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Phơi nhiễm epoxy và cách làm việc an toàn
Biên niên sử Bu-lông - phơi nhiễm epoxy và cách làm việc an toàn
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm SL 6-A22 bằng tiếng Anh
Giới thiệu SL 6-A22 của Hilti - Đèn khu vực không dây
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Chúng tôi giải thích tầm quan trọng của hệ thống giá đỡ mô-đun chống cháy để thoát ra an toàn trong trường hợp tòa nhà xảy ra hỏa hoạn.
ETA cho Hệ thống MEP Supports - Video Quảng cáo (BE NL)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo chung cho việc khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo bao gồm:MQA-H, HUS3-PL 6, MEP Supports Selector, MQN-C, MQN-B, phần cứng lắp sẵn
Video QUẢNG CÁO quá trình khởi chạy Cài đặt Cấp Tiếp theo - Chung (FR)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Chúng tôi giải thích tầm quan trọng của hệ thống giá đỡ mô-đun chống cháy để thoát ra an toàn trong trường hợp tòa nhà xảy ra hỏa hoạn.
Video QUẢNG CÁO Hệ thống Giá đỡ Mô-đun Chống cháy (FR)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Chúng tôi giải thích tầm quan trọng của hệ thống giá đỡ mô-đun chống cháy để thoát ra an toàn trong trường hợp tòa nhà xảy ra hỏa hoạn.
ETA cho Hệ thống MEP Supports - Video Quảng cáo (ES)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Xem danh mục sản phẩm chiếu sáng không dây của Hilti giúp duy trì công việc bất kể tình huống như thế nào
Sản phẩm Chiếu sáng Không dây của Hilti
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Biên niên sử Bu-lông - quá trình diễn ra bên trong lỗ: HIT-RE 10 của HILTI và Các loại vữa
Quá trình diễn ra bên trong lỗ: HIT-RE 10 của HILTI và Các loại vữa
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Tìm hiểu về các tính năng chính của đèn làm việc không dây SL 6
Video Quảng cáo SL 6
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Cố nâng xe Ford F150 bằng đinh tán đầu ren X-BT-MR thế hệ mới để chứng minh công suất tải
Video QUẢNG CÁO cho thấy X-BT-MR nâng xe tải Hilti (EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Phần mềm PROFIS Engineering Suite để thiết kế toàn bộ kết nối thép với bê tông, bao gồm cả bảng mã. Xử lý tất cả các dự án thiết kế bu-lông của bạn, từ bảng mã đến tường gạch, hầu như không tốn công sức nhưng lại có độ chính xác tối đa.
Thiết kế Bảng mã Nâng cao PROFIS Engineering Suite
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Tìm hiểu về các tính năng chính của đèn làm việc không dây SL 2
Video Quảng cáo SL 2
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Ấn tượng "hậu trường": Cố nâng xe Ford F150 bằng đinh tán đầu ren X-BT-MR thế hệ mới để chứng minh công suất tải
Video QUẢNG CÁO cho thấy ấn tượng "hậu trường" là video X-BT-MR đang nâng xe tải Hilti (EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu danh mục cho các dụng cụ gia công kim loại trong chiến dịch Thời đại Không dây
CiC: Chiến dịch Gia công Kim loại (EN, 16:9)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu sản phẩm mũi TE-YX của Hilti
Giới thiệu mũi khoan TE-YX của Hilti
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video danh mục sản phẩm B22, trong đó giới thiệu pin B22 4.0 và 8.0 mới dành riêng cho thị trường Hoa Kỳ.
Quảng cáo B22 4.0/8.0 tại Hoa Kỳ (16:9, Bản hoàn chỉnh)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
B22 Video danh mục giới thiệu pin B22 4.0 và 8.0 mới, bao gồm cả B22 5.2
Quảng cáo B22 4.0/8.0 với B22 5.2 (16:9, Bản hoàn chỉnh)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo Máy chà nhám Dây đai Ống CiC GTB 6X-A22 để gia công kim loại
CiC: Máy mài nhám dây đai ống GTB 6X-A22 (EN, 16:9)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu danh mục cho các dụng cụ gia công kim loại trong chiến dịch Thời đại Không dây
CiC: Chiến dịch Gia công Kim loại (Bản hoàn chỉnh, 16:9)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Ghi lại cách Kone trong dự án Andreastower ở Zürich lắp đặt dầm chia. Bao gồm cả lời khen.Tham chiếu video: Andreasturm. Một dự án của SBB Real Estate. (www.andreasturm.ch)
Video QUẢNG CÁO các giải pháp của Hilti cho hệ thống thang máy (EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Cho thấy hệ thống HAS-U, lắp đặt,
HAS-U anchor rod - Promo video (EN 16:9).mp4
- Video về ứng dụng / sản phẩm
HAC-EDGE - ứng dụng, nguyên lý hoạt động, tuyên bố giá trị
PROMO video showing HAC Edge as innovative solution with cast-in (EN).mp4
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo Dải dũa CiC GFB 6X-A22 để gia công kim loại trên Youtube
CiC: Dải dũa GFB 6X-A22 (Bản hoàn chỉnh, 16:9)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo Dải dũa CiC GFB 6X-A22 để gia công kim loại
CiC: Dải dũa GFB 6X-A22 (EN, 16:9)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo Máy chà nhám Dây đai Ống CiC GTB 6X-A22 để gia công kim loại
CiC: Máy mài nhám dây đai ống GTB 6X-A22 (Bản hoàn chỉnh, 16:9)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo máy miết bóng CiC GPB 6X-A22 để gia công kim loại
CiC: máy miết bóng GPB 6X-A22 (EN, 16:9)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Làm mẫu cho mũi TE-YX của Hilti
Làm mẫu cho mũi TE-YX của Hilti
- Video về ứng dụng / sản phẩm
B22 Video danh mục giới thiệu pin B22 4.0 và 8.0 mới, bao gồm cả B22 5.2.
Quảng cáo B22 4.0/8.0 với B22 5.2 (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video danh mục sản phẩm B22, trong đó giới thiệu pin B22 4.0 và 8.0 mới dành riêng cho thị trường Hoa Kỳ.
Quảng cáo B22 4.0/8.0 cho Hoa Kỳ (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo máy miết bóng CiC GPB 6X-A22 để gia công kim loại
CiC: máy miết bóng GPB 6X-A22 (Bản hoàn chỉnh, 16:9)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Profis Engineering Suite của Hilti
Quảng cáo Profis Engineering (16:9, HK)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Xem Ứng dụng Trình tính Thể tích và bạn có thể tiết kiệm thời gian và vữa bằng cách tính khối lượng vữa cho mỗi lỗ khoan như thế nào
Quảng cáo Ứng dụng Trình tính Thể tích Bu-lông (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Bu-lông nêm HSL 4 - Thiết kế đơn giản và chất lượng thi công.
Quảng cáo HSL 4 (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Tìm hiểu những lợi ích của cách mạng cốt thép với loại vữa HY 200-R V3 mới. HY 200 R V3: mở đầu Cách mạng Cốt thép. Nhắm đến các nhà thầu.
Quảng cáo HY 200-R V3 (16:9, BẢN HOÀN CHỈNH)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Các loại đinh vít tấm grating của Hilti có những lợi ích chính nào so với các kẹp truyền thống trong môi trường gần bờ biển và đâu là những lợi ích dành cho EPC và chủ sở hữu/chủ đầu tư.
Quảng cáo Tấm grating Giảm rung chấn Bắn vào Thép (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo Bắn vào Thép (FoS) bằng tiếng Trung.
Quảng cáo Bắn vào Thép (16:9, CN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Lắp đặt hệ thống giá đỡ mô-đun nhanh chóng và an toàn bằng mô-đun SI-AT.
Quảng cáo MQN (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video thể hiện các tính năng, lợi ích và ứng dụng của TE 6-A22 và TE 6-A36.
Quảng cáo TE 6-A (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Gắn tấm grating trong các môi trường có độ ăn mòn nhẹ và cao với 3 công nghệ gắn vào thép khác nhau.
Quảng cáo Bắn vào Thép: X-ST, X-BT-GR, S-BT-GR/GF (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video hoạt họa: Thép phủ PFP bằng tiếng Trung.
Quảng cáo thép phủ PFP (16:9, CN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Phạm vi ứng dụng được mở rộng và tối ưu hóa kết nối giữa bê tông với nhau thông qua chuyên môn hóa các giải pháp thép khoan cấy của Hilti. Nhắm đến các nhà thầu thiết kế / nhà thầu.
Quảng cáo HY 200-R V3 (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo BX 3-BT CN.
Quảng cáo BX 3-BT (16:9, CN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Giới thiệu súng bơm keo không dây CD 4-A22 của Hilti
Quảng cáo CD 4-A22 (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Tổng quan về pin 22V của Hilti
Quảng cáo B22 4.0 và 8.0 (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video giới thiệu vữa phun HY 200-A.
Quảng cáo HY 200-A (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Giới thiệu cưa cắt dây chằng và ACSR NCT 45-A của Hilti
Quảng cáo NCT 45 (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video thể hiện các tính năng, lợi ích và ứng dụng của TE-CX.
Quảng cáo TE-CX (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video thể hiện HSA
Quảng cáo HSA (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video thể hiện TE-YX.
Quảng cáo TE-YX (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video thể hiện các tính năng, lợi ích và ứng dụng của TE 6-A22 và TE 6-A36.
Quảng cáo TE 6-A (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Độ ồn thấp là một tuyên bố giá trị mạnh mẽ của công nghệ BX, cho phép công nhân đạt năng suất cao hơn và làm việc ngay cả trong những giờ bị hạn chế khi các công nghệ khác như khoan và bu-lông không được cho phép
Quảng cáo BX 3 (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo danh mục mũi khoan lõi nhiều tia Dòng P cho Thị trường Mới nổi.
Quảng cáo Mũi khoan Lõi (16:9, EN) (EM)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Video quảng cáo danh mục mũi khoan lõi nhiều tia Dòng P hoàn chỉnh
Quảng cáo Mũi khoan Lõi (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Lời khen của khách hàng về Profis Engineering của Hilti.
Quảng cáo Profis Engineering (16:9, CN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Tìm hiểu giá trị gia tăng của mũi đục đa giác vượt trội của Hilti
TE- Quảng cáo Mũi đục Đa giác Vượt trội (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Các ứng dụng thi công chống động đất mới
Quảng cáo các Ứng dụng Chống Động đất MEP (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
ASSET_VIDEO_1901820
- Video về ứng dụng / sản phẩm
Nuron Battery Technology Promo (16:9, EN) (HNA)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
TE 6-22 Promo (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
SIW 4AT-22 Promo (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
ASSET_VIDEO_1934808
- Video về ứng dụng / sản phẩm
SR 6-22 Promo (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
TE-YX (G03) Promo (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
ASSET_VIDEO_1950301
- Video về ứng dụng / sản phẩm
ASSET_VIDEO_1924838
- Video về ứng dụng / sản phẩm
ASSET_VIDEO_1946391
- Video về ứng dụng / sản phẩm
ASSET_VIDEO_1926869
- Video về ứng dụng / sản phẩm
HUS4 Promo (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
BX 3-22 Promo (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
SID 6-22 Promo (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
TE 500-22 Promo (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
BX 3 ME-22 Promo (16x9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm
ASSET_VIDEO_2215971
- Video về ứng dụng / sản phẩm
ASSET_VIDEO_1943380
- Video về ứng dụng / sản phẩm
ASSET_VIDEO_1952991
- Video về ứng dụng / sản phẩm
SBT 6-22 Promo (16:9, EN)
- Video về ứng dụng / sản phẩm