Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Móc/ kẹp cáp

Cho tôi xem các loại đinh vít để lắp đặt cáp đơn và bó cáp vào bê tông, thép hoặc tường gạch bằng dụng cụ bắn đinh

Cho tôi xem các loại đinh vít để lắp đặt cáp đơn và bó cáp vào bê tông, thép hoặc tường gạch bằng dụng cụ bắn đinh