Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Vật tư liên kết tấm grating và chốt tấm gân ô

Cho tôi xem các kẹp tấm grating và các lựa chọn thay thế khác để hàn khi lắp đặt tấm grating lối đi và tấm kim cương trên các cấu trúc thép bằng dụng cụ bắn đinh

Cho tôi xem các kẹp tấm grating và các lựa chọn thay thế khác để hàn khi lắp đặt tấm grating lối đi và tấm kim cương trên các cấu trúc thép bằng dụng cụ bắn đinh
X-FCM Đĩa lắp đinh vít sàn grating để sử dụng với đinh tán đầu ren trong môi trường không ăn mòn
X-FCP-F Đĩa chốt tấm gân ô dành cho đinh tán đầu ren trong môi trường có độ ăn mòn nhẹ
X-FCP-R Đĩa chốt tấm gân ô dành cho đinh tán đầu ren trong môi trường có độ ăn mòn cao
X-FCI-M Đệm trượt lắp đinh vít tấm grating sử dụng với đinh tán đầu ren trong môi trường có độ ăn mòn nhẹ
X-GR Đinh vít gắn tấm grating được bắn trực tiếp
X-SEA-R 30 M8 Bộ chuyển đổi đầu nối dài cho đinh tán đầu ren M8 trong môi trường có độ ăn mòn cao
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng