Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Vật tư liên kết tấm grating và chốt tấm gân ô

Cho tôi xem các kẹp tấm grating và các lựa chọn thay thế khác để hàn khi lắp đặt tấm grating lối đi và tấm kim cương trên các cấu trúc thép bằng dụng cụ bắn đinh

Cho tôi xem các kẹp tấm grating và các lựa chọn thay thế khác để hàn khi lắp đặt tấm grating lối đi và tấm kim cương trên các cấu trúc thép bằng dụng cụ bắn đinh
X-FCI-M Đệm trượt lắp đinh vít tấm grating sử dụng với đinh tán đầu ren trong môi trường có độ ăn mòn nhẹ
X-SEA-R 30 M8 Bộ chuyển đổi đầu nối dài cho đinh tán đầu ren M8 trong môi trường có độ ăn mòn cao