LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Đinh tán đầu ren

Tìm hiểu về các loại chốt đinh tán đầu ren bắn bằng thuốc nổ và bắn bằng pin ngày càng tăng cho thép hoặc bê tông – đem tới tốc độ cho máy bắn đinh để lắp đặt tấm grating, nối đất, máng cáp nhẹ và các liên kết có thể tháo rời

Đăng nhập để tiếp tục