Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Đinh tán đầu ren

Tìm hiểu về các loại chốt đinh tán đầu ren bắn bằng thuốc nổ và bắn bằng pin ngày càng tăng cho thép hoặc bê tông – đem tới tốc độ cho máy bắn đinh để lắp đặt tấm grating, nối đất, máng cáp nhẹ và các liên kết có thể tháo rời