LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Đinh tán đầu ren mũi cùn

Cho tôi xem đinh tán đầu ren mũi cùn để liên kết, tiếp đất/nối đất và gắn vào thép

Cho tôi xem đinh tán đầu ren mũi cùn để liên kết, tiếp đất/nối đất và gắn vào thép
X-BT-GR Đinh tán đầu ren để gắn tấm grating và tấm gân ô vào thép
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục