Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Đinh tán đầu ren mũi cùn

Cho tôi xem đinh tán đầu ren mũi cùn để liên kết, tiếp đất/nối đất và gắn vào thép

Cho tôi xem đinh tán đầu ren mũi cùn để liên kết, tiếp đất/nối đất và gắn vào thép
X-BT-MR Đinh tán đầu ren dùng cho thép có lớp phủ
X-BT-GR Đinh tán đầu ren để gắn tấm grating và tấm gân ô vào thép
X-BT-ER Đinh tán đầu ren để gắn các đầu nối điện vào thép trong môi trường có độ ăn mòn cao
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng