LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Đinh tán đầu ren mũi sắc

Cho tôi xem chốt đinh tán đầu ren mũi sắc để liên kết với bê tông, tường gạch và thép

Cho tôi xem chốt đinh tán đầu ren mũi sắc để liên kết với bê tông, tường gạch và thép
X-M6 FP8/D8 Đinh tán đầu ren bằng thép cacbon để dùng với máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ trên bê tông (vòng đệm 8 mm)
X-M8 P8 Đinh tán đầu ren bằng thép cacbon để dùng với máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ trên bê tông (vòng đệm 8 mm)
X-CR M8 P8 Đinh tán đầu ren dùng cho các liên kết đa năng trên thép (vòng đệm 8 mm)
X-CR M8 P10 Đinh tán đầu ren dùng cho các liên kết đa năng trên thép (vòng đệm 10 mm)
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục