LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Đinh tán xoáy đầu ren

Cho tôi xem đinh tán xoáy đầu ren dùng để liên kết việc lắp đặt MEP, tấm grating lối đi và các thiết bị như biển báo hoặc đèn chiếu sáng vào thép

Cho tôi xem đinh tán xoáy đầu ren dùng để liên kết việc lắp đặt MEP, tấm grating lối đi và các thiết bị như biển báo hoặc đèn chiếu sáng vào thép
Đinh tán vặn vào S-BT-GF HL Đinh tán đầu ren (ren bằng thép cacbon, hệ mét) cho bộ phận siết chặt tấm grating trên thép trong môi trường ăn mòn nhẹ
Đinh tán vặn vào S-BT GR Đinh tán đầu ren (ren bằng thép không gỉ, hệ mét) cho bộ phận siết chặt tấm grating trên thép và nhôm trong môi trường ăn mòn cao
Đinh tán vặn vào S-BT-EF Đinh tán đầu ren (ren bằng thép cacbon HDG, hệ mét) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn nhẹ
Đinh tán vặn vào S-BT-EF HC Đinh tán đầu ren (ren bằng thép cacbon, hệ mét) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn nhẹ, khuyến nghị mặt cắt ngang tối đa của cáp kết nối là 120 mm²
Đinh tán vặn vào S-BT-EF Đinh tán đầu ren (ren bằng thép cacbon HDG, hệ whitworth) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn nhẹ
Đinh tán vặn vào S-BT-ER Đinh tán đầu ren (ren bằng thép không gỉ, hệ mét) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn cao
Đinh tán vặn vào S-BT-ER HC Đinh tán đầu ren (ren bằng thép không gỉ, hệ mét) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn cao, khuyến nghị mặt cắt ngang tối đa của cáp kết nối là 120 mm²
Đinh tán vặn vào S-BT-ER Đinh tán đầu ren (ren bằng thép không gỉ, hệ mét và whitworth) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn cao
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục