Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Kiểm soát bụi khi khoan

Tìm hiểu về các giải pháp kiểm soát bụi của chúng tôi để giúp giữ cho công trường sạch sẽ và giảm thiểu bụi trong không khí khi khoan bê tông

Tìm hiểu về các giải pháp kiểm soát bụi của chúng tôi để giúp giữ cho công trường sạch sẽ và giảm thiểu bụi trong không khí khi khoan bê tông
TE DRS 4/6 Dust removal system On-board vacuum system for convenient dust collection when drilling or chiselling with TE 4-22 and TE 6-22 cordless rotary hammers