Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Cữ đo S-DG BT M8/15 Long 6 #2148575
Tính năng
  • Cữ đo độ sâu – kiểm soát độ sâu đặt của đinh tán S-BT và tránh tình trạng phớt chặn bị nén quá chặt
Các ứng dụng
  • Siết chặt đinh tán S-BT vào vật liệu nền bằng thép và nhôm

Tài liệu và Video

Cữ đo S-DG BT M8/15 Long 6 #2148575

Tư vấn và hỗ trợ