Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phụ kiện cho máy bắn đinh

Tìm băng đinh, chất bôi trơn, giá đỡ vòng đệm, dụng cụ lắp đặt và các phụ kiện khác cho các dụng cụ máy bắn đinh

Tìm băng đinh, chất bôi trơn, giá đỡ vòng đệm, dụng cụ lắp đặt và các phụ kiện khác cho các dụng cụ máy bắn đinh
Piston 45/NK Pit-tông cho máy bắn đinh, vít dẫn động bằng thuốc bán tự động DX 450
Pít tông 45/M6-8 Pit-tông cho máy bắn đinh, vít dẫn động bằng thuốc bán tự động DX 450
Piston X-76-P-10 Phụ kiện cho máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ DX 76 và DX 860
Piston X-76-P-HVB Phụ kiện cho máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ DX 76 và DX 860
Pít tông X-76-PS Phụ kiện cho máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ DX 76 và DX 860
Piston X-76-P-ENP Phụ kiện cho máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ DX 76 và DX 860
Thẻ kiểm tra S-IC BT Thẻ kiểm tra S-IC BT cho đinh tán đầu ren S-BT để đảm bảo bắt chính xác độ sâu
X-MC S 5.6/10 Các ký tự chữ và số hẹp, đầu nhọn để dập các dấu hiệu nhận dạng lên kim loại