Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Giá đỡ X-120 T #39548

Tư vấn và hỗ trợ