Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Đầu bắn đinh X-FG B3-FE #2208570

Tài liệu và Video

Đầu bắn đinh X-FG B3-FE #2208570

Tư vấn và hỗ trợ