Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Đầu từ tính giữ miếng lót X-WH B3 NURON #2101256

Tài liệu và Video

Đầu từ tính giữ miếng lót X-WH B3 NURON #2101256

Tư vấn và hỗ trợ