Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Đầu giữ nòng súng X-120 PHP (Platon) #39545

Tư vấn và hỗ trợ