Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Đầu kẹp X-FG B3-ME packed #2101258

Tài liệu và Video

Đầu kẹp X-FG B3-ME packed #2101258

Tư vấn và hỗ trợ