Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Đầu giữ vòng đệm từ X-120 WH #39619

Tư vấn và hỗ trợ