Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Bu-lông hóa chất

Tìm tất cả bu-lông hóa chất và epoxy của Hilti tại đây, cả vữa phun và bu-lông con nhộng cho các liên kết bê tông và tường gạch

Tìm tất cả bu-lông hóa chất và epoxy của Hilti tại đây, cả vữa phun và bu-lông con nhộng cho các liên kết bê tông và tường gạch
Bu-lông epoxy HIT-RE 500 V4 Vữa epoxy phun hiệu suất tối ưu, có chứng nhận cho các liên kết cốt thép và neo chịu tải lớn
Bu-lông hóa chất HIT-HY 270 Vữa kết hợp dạng phun, có hiệu suất tối ưu với các chứng nhận cho liên kết trong tất cả các loại vật liệu tường gạch
HVU2 Bu-lông túi nhộng giấy bạc hiệu suất tối ưu, dùng cho ứng dụng neo hạng nặng trong bê tông
Bu-lông túi nhộng HVU-TZ Bu–lông hóa chất túi nhộng giấy bạc hiệu suất tối ưu, dùng để neo các tải trọng động vào bê tông