Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Dụng cụ siết S-BT 1/4" #2143271
Tính năng
  • Kiểm soát ở mức cao (5 Nm) trong khi siết chặt
Các ứng dụng
  • Khoan chặt đai ốc mặt bích trên đinh tán đầu ren S-BT trên giá đỡ nhôm
  • Siết chặt đai ốc mặt bích trên đinh tán đầu ren S-BT trên thép trong ứng dụng mà tấm thép đỡ bị xuyên thẳng qua

Tài liệu và Video

Dụng cụ siết S-BT 1/4" #2143271

Tư vấn và hỗ trợ