Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Thẻ kiểm tra S-IC BT #2383883
Tính năng
  • Thẻ kiểm tra cho phép người vận hành kiểm tra độ sâu chính xác khi bắt S-BT
Các ứng dụng
  • Khoan đinh tán đầu ren S-BT vào thép và nhôm

Tài liệu và Video

Thẻ kiểm tra S-IC BT #2383883

Tư vấn và hỗ trợ