Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Dụng cụ lắp đặt HHD #332076
Các ứng dụng
  • Dụng cụ lắp đặt dành cho tắc kê tường gạch HHD-S và HHD

Tư vấn và hỗ trợ

Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng