Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Stepped drill bit TS-BT 5.5-110 S #2201685
Tính năng
  • Mũi khoan bước TS-BT – đơn giản hóa công việc khoan lỗ định tấm đến độ sâu chính xác cho đinh tán đầu ren xoáy vào
  • Mũi khoan bước TS-BT HC – loại bỏ lớp phủ thép xung quanh lỗ khoan trước hiệu quả cho đinh tán đầu ren xoáy vào dòng lớn S-BT
  • Mũi khoan bước gỡ TS-BT PFP – loại bỏ lớp phủ PFP và khoan lỗ cho đinh tán đầu ren S-BT một cách hiệu quả
Các ứng dụng
  • Khoan lỗ định tâm trên thép khi gắn đinh tán đầu ren S-BT
  • Loại bỏ lớp phủ trên thép khi gắn đinh tán đầu ren dòng lớn S-BT
  • Loại bỏ lớp phủ PFP khi gắn đinh tán đầu ren S-BT trên dầm thép phủ PFP

Thông số kỹ thuật

Stepped drill bit TS-BT 5.5-110 S #2201685

Tư vấn và hỗ trợ