Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Các loại mũi và lưỡi cắt

Tìm các đầu lắp đai ốc chuyên dụng, mũi khoan bước, các loại mũi và lưỡi cắt cho dụng cụ khác mà bạn cần khi lắp các loại đinh vít của Hilti

Tìm các đầu lắp đai ốc chuyên dụng, mũi khoan bước, các loại mũi và lưỡi cắt cho dụng cụ khác mà bạn cần khi lắp các loại đinh vít của Hilti
TX-BT 4.7/7 Mũi khoan bước để khoan trước lỗ cho các loại đinh vít X-BT thế hệ mới
Mũi khoan TS-BT 5.5-74 S Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép
Mũi khoan TS-BT 5.5-74 AL Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép
Mũi khoan TS-BT 25-74 S Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép
Stepped drill bit TS-BT 5.5-110 S Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép