Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Mũi khoan bước TS-BT 5.3-95 S #2346084

Tư vấn và hỗ trợ