LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Đinh tán đầu ren và vít lồi lên

Cho tôi xem đinh tán đầu ren đa năng và tiết kiệm thời gian để liên kết trên bê tông và thép – như tấm grating, nối đất, máng cáp nhẹ hoặc liên kết đa dụng

Cho tôi xem đinh tán đầu ren đa năng và tiết kiệm thời gian để liên kết trên bê tông và thép – như tấm grating, nối đất, máng cáp nhẹ hoặc liên kết đa dụng
X-BT-GR Đinh tán đầu ren để gắn tấm grating và tấm gân ô vào thép
X-M6 FP8/D8 Đinh tán đầu ren bằng thép cacbon để dùng với máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ trên bê tông (vòng đệm 8 mm)
Đinh tán vặn vào S-BT-EF HC Đinh tán đầu ren (ren bằng thép cacbon, hệ mét) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn nhẹ, khuyến nghị mặt cắt ngang tối đa của cáp kết nối là 120 mm²
Đinh tán vặn vào S-BT-ER HC Đinh tán đầu ren (ren bằng thép không gỉ, hệ mét) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn cao, khuyến nghị mặt cắt ngang tối đa của cáp kết nối là 120 mm²
Đinh tán vặn vào S-BT GR Đinh tán đầu ren (ren bằng thép không gỉ, hệ mét) cho bộ phận siết chặt tấm grating trên thép và nhôm trong môi trường ăn mòn cao
Đinh tán vặn vào S-BT-GF HL Đinh tán đầu ren (ren bằng thép cacbon, hệ mét) cho bộ phận siết chặt tấm grating trên thép trong môi trường ăn mòn nhẹ
Đinh tán vặn vào S-BT-ER Đinh tán đầu ren (ren bằng thép không gỉ, hệ mét và whitworth) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn cao
Đinh tán vặn vào S-BT-EF Đinh tán đầu ren (ren bằng thép cacbon HDG, hệ whitworth) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn nhẹ
Đinh tán vặn vào S-BT-ER Đinh tán đầu ren (ren bằng thép không gỉ, hệ mét) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn cao
Đinh tán vặn vào S-BT-EF Đinh tán đầu ren (ren bằng thép cacbon HDG, hệ mét) cho bộ phận nối điện trên thép trong môi trường ăn mòn nhẹ
X-SEA-R 30 M8 Bộ chuyển đổi đầu nối dài cho đinh tán đầu ren M8 trong môi trường có độ ăn mòn cao
X-M8 P8 Đinh tán đầu ren bằng thép cacbon để dùng với máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ trên bê tông (vòng đệm 8 mm)
X-CR M8 P8 Đinh tán đầu ren dùng cho các liên kết đa năng trên thép (vòng đệm 8 mm)
X-CR M8 P10 Đinh tán đầu ren dùng cho các liên kết đa năng trên thép (vòng đệm 10 mm)
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục