Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Hilti

Tính năng & Ứng dụng

Cảo tháo nêm CFS-T PUL #2014884
Tính năng
  • Có thể tháo nêm nén dễ dàng hơn và không làm hỏng
Các ứng dụng
  • Lỗ xuyên trong các ứng dụng đóng tàu và ngoài khơi
  • Lỗ xuyên trong công trình điện gió

Thông số kỹ thuật

Cảo tháo nêm CFS-T PUL #2014884

Tài liệu và Video

Cảo tháo nêm CFS-T PUL #2014884

Tư vấn và hỗ trợ

Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng