Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Cùm, băng quấn và băng ngăn cháy lan

Tìm cùm chống cháy phù hợp để ngăn cháy lan cho các lỗ mở có cáp hoặc ống đi xuyên và lỗ mở hỗn hợp ở các cấu hình tường và sàn tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn

Tìm cùm chống cháy phù hợp để ngăn cháy lan cho các lỗ mở có cáp hoặc ống đi xuyên và lỗ mở hỗn hợp ở các cấu hình tường và sàn tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn
Dải bít kín CFS-T SST Dải bít kín làm bằng cao su đàn hồi – được thiết kế để bít khe hở ở các lỗ mở có cáp và ống đi xuyên
Cùm ngăn cháy lan CP 644 Cùm ngăn cháy lan trang bị thêm có hộp thép mạ kẽm giúp tạo lớp chắn khói và lửa quanh các lỗ mở cho ống hiện tại đi xuyên
Cùm ngăn cháy lan CP 643 N Cùm ngăn cháy lan trang bị thêm tuân thủ ETAG, BS và UL và được FM chứng nhận giúp tạo lớp chắn khói và lửa quanh các lỗ mở cho ống hiện tại đi xuyên