Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
Hilti

Thông số kỹ thuật

Cùmgiữ ống CP 648-ER 1.75" x 25' #283225

Tư vấn và hỗ trợ