Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Đầu nối đế

Bảng mã, kẹp thép và giá treo để gắn vào bê tông, tường gạch, dầm thép, tấm sàn kim loại và các vật liệu khác