LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Vật liệu mạ kẽm

Bảng mã, kẹp thép và giá treo được hoàn thiện bề mặt với lớp mạ kẽm để liên kết với bê tông, tường gạch, dầm thép, các tấm sàn mái bằng kim loại và vật liệu khác

Bảng mã, kẹp thép và giá treo được hoàn thiện bề mặt với lớp mạ kẽm để liên kết với bê tông, tường gạch, dầm thép, các tấm sàn mái bằng kim loại và vật liệu khác
MAB Kẹp dầm mạ kẽm để liên kết thanh ren với dầm thép không có ren trong
MAB-S Dây đeo mạ kẽm để siết kẹp dầm MAB chặt hơn
MQP-21-72 Chân thanh mạ kẽm để siết thanh MQ với bê tông
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục