Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Giải pháp ống phun

Các giải pháp tối ưu được phê duyệt để lắp đặt hệ thống ống phun, bao gồm nhiều loại hệ thống giá đỡ mô-đun, vòng ống và giá treo vòng

Các giải pháp tối ưu được phê duyệt để lắp đặt hệ thống ống phun, bao gồm nhiều loại hệ thống giá đỡ mô-đun, vòng ống và giá treo vòng
MP-SPN Giá treo vòng phun mạ kẽm cao cấp có chứng nhận VdS, FM (≥ M10) và UL (≥ M10) cho ứng dụng phun chữa cháy
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng