Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Giải pháp ống phun

Các giải pháp tối ưu được phê duyệt để lắp đặt hệ thống ống phun, bao gồm nhiều loại hệ thống giá đỡ mô-đun, vòng ống và giá treo vòng

Các giải pháp tối ưu được phê duyệt để lắp đặt hệ thống ống phun, bao gồm nhiều loại hệ thống giá đỡ mô-đun, vòng ống và giá treo vòng
MP-SPN Giá treo vòng phun mạ kẽm cao cấp có chứng nhận VdS, FM (≥ M10) và UL (≥ M10) cho ứng dụng phun chữa cháy
Kẹp ống MQS-SP Kẹp ống lắp sẵn mạ kẽm có chứng nhận FM về giằng chống động đất cho ống phun chữa cháy
MQS-SP-L Đầu nối thanh đỡ lắp sẵn mạ kẽm có chứng nhận FM về giằng chịu động đất theo chiều dọc cho ống phun chữa cháy
MQS-SP-T Đầu nối thanh đỡ giằng lắp sẵn mạ kẽm có chứng nhận FM về giằng chịu động đất theo chiều ngang cho ống phun chữa cháy
MP-SP Giá treo vòng phun mạ kẽm cao cấp