Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Kẹp ống

Kẹp ống cho nhiều ứng dụng thông thường và điều kiện môi trường đa dạng, đối với nhiều loại vật liệu ống khác nhau