Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng

Nhiều loại kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng khác nhau cho các ứng dụng hệ thống sưởi, hệ thống đường ống và nước thải trong môi trường ăn mòn

Nhiều loại kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng khác nhau cho các ứng dụng hệ thống sưởi, hệ thống đường ống và nước thải trong môi trường ăn mòn
MP-PI HDG Kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tiêu chuẩn có lớp lót cách âm cho các ứng dụng hạng nhẹ
MP-MI-F Kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cao cấp có lớp lót cách âm cho các ứng dụng đường ống hạng nặng (hệ mét)