Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Má ống

Nhiều loại má ống với cấp chịu tải cao hơn cho nhiều ứng dụng đường ống khác nhau

Nhiều loại má ống với cấp chịu tải cao hơn cho nhiều ứng dụng đường ống khác nhau
MI-PS 1/1 Đế đỡ ống đơn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết ống DN 25-150 với dầm MI trong các ứng dụng hạng nặng
MI-PS 2/1 Đế đỡ ống đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết ống DN 25-300 với dầm MI trong các ứng dụng hạng nặng
MI-PS 2/2 Đế đỡ ống đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết ống DN 200-600 với dầm MI trong các ứng dụng hạng nặng