Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phần cứng tiêu chuẩn cho các ứng dụng về động đất

Các bộ phận tiêu chuẩn để lắp ráp cấu trúc giá đỡ MEP dạng mô-đun trong các vùng động đất, ở cả các môi trường khô hoặc ăn mòn

Các bộ phận tiêu chuẩn để lắp ráp cấu trúc giá đỡ MEP dạng mô-đun trong các vùng động đất, ở cả các môi trường khô hoặc ăn mòn