Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Thành phần của ống phun

Thành phần cho các ứng dụng ống phun mô-đun

Thành phần cho các ứng dụng ống phun mô-đun
MGM 2 Bảng mã 2 lỗ mạ kẽm cao cấp cho các ứng dụng điểm cố định hạng nhẹ (hệ mét)
MQ-41/3 Thanh giằng MQ cao 41 mm và dày 3 mm mạ kẽm cho các ứng dụng hạng vừa
MQK-41/3 Giá mạ kẽm có thanh giằng MQ đơn cao 41 mm, dày 3 mm
Giá MQK-72-F Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) có một thanh giằng MQ cao 72 mm dùng cho ứng dụng hạng vừa
Giá góc MQW-S Góc nặng 90 độ mạ kẽm để nối nhiều thanh giằng MQ trong ứng dụng hạng vừa/nặng