Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống loại bỏ bụi (SDS Max)

Cho tôi xem hệ thống loại bỏ bụi gắn trên dụng cụ được thiết kế cho máy khoan búa SDS Max (TE-Y) khi khoan và đục bê tông

Cho tôi xem hệ thống loại bỏ bụi gắn trên dụng cụ được thiết kế cho máy khoan búa SDS Max (TE-Y) khi khoan và đục bê tông