Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Vật liệu mài mòn

Khám phá bộ sưu tập vật liệu mài mòn của chúng tôi, được thiết kế để cắt, mài, đánh bóng hoặc chà nhám và được chế tạo để bền hơn khi xử lý kim loại, gỗ hoặc sơn

Khám phá bộ sưu tập vật liệu mài mòn của chúng tôi, được thiết kế để cắt, mài, đánh bóng hoặc chà nhám và được chế tạo để bền hơn khi xử lý kim loại, gỗ hoặc sơn