Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Đục và máy đóng cọc

Tìm các loại mũi đục, mũi búa khoan, máy cạo và máy đóng cọc tiếp đất Hex/TE-S/SDS phù hợp để tận dụng tối đa búa điện, máy đục hoặc máy khoan búa của bạn khi đẽo, đục và phá bê tông

Tìm các loại mũi đục, mũi búa khoan, máy cạo và máy đóng cọc tiếp đất Hex/TE-S/SDS phù hợp để tận dụng tối đa búa điện, máy đục hoặc máy khoan búa của bạn khi đẽo, đục và phá bê tông
TE-CP-SM Mũi đục nhọn SDS Plus (TE-C) siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng đẽo trên bê tông và tường gạch
TE-YPX SM Mũi đục nhọn SDS Max (TE-Y) cao cấp cho ứng dụng phá vỡ và xử lý bề mặt bê tông và tường gạch
TE-H17P SM Mũi đục nhọn HEX 17 (H17) siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng đục trên bê tông
TE-H17 SM Mũi đục nhọn HEX 17 (H17) cao cấp cho ứng dụng đục trên bê tông
TE-YPX FM Mũi đục đầu dẹt bản nhỏ SDS Max (TE-Y) cao cấp cho ứng dụng phá vỡ có kiểm soát và xử lý bề mặt bê tông và tường gạch
TE-H17P FM Mũi đục đầu dẹt bản nhỏ HEX 17 (H17) siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng đục có kiểm soát trên bê tông và tường gạch
Đục đầu dẹt TE-H17 Mũi đục đầu dẹt Hex 17 cực kỳ chắc chắn để đẽo, đục rãnh bê tông và tường gạch
TE-SPX FM Mũi đục đầu dẹt bản nhỏ TE-S siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng phá dỡ bê tông có kiểm soát
TE-H28P FM Mũi đục đầu dẹt bản nhỏ HEX 28 (H28) siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng phá dỡ bê tông hạng nặng
Đục dẹp TE-CX SC (một mặt) Đục dẹp SDS Plus (TE-C) tự mài sắc dùng để cạo vết hàn, vết thấm từ cốp pha và các chất cặn tích tụ khác (mép cắt một mặt)
TE-H17 SS Chuôi vạn năng HEX 17 (H17) để dùng với nhiều loại đầu khác nhau
TE-S SS Chuôi vạn năng TE-S để dùng với nhiều loại đầu khác nhau
TE-YPX Bộ mũi đục SDS Max (TE-Y) siêu hạng