Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Mũi khoan kim loại, gỗ và vật liệu khác

Cho tôi xem các mũi khoan kim loại và gỗ cho máy khoan bắt vít và các máy bắt vít, được tối ưu hóa để khoan nhiều loại lỗ trong kim loại, gỗ và tường thạch cao

Cho tôi xem các mũi khoan kim loại và gỗ cho máy khoan bắt vít và các máy bắt vít, được tối ưu hóa để khoan nhiều loại lỗ trong kim loại, gỗ và tường thạch cao
Mũi khoan HSS Co Mũi khoan coban HSS siêu hạng để khoan và kim loại và thép không gỉ dày, tuân thủ DIN 338 (hệ mét)
Mũi khoan HSS G Mũi khoan mài chính xác HSS cao cấp để khoan lỗ nhỏ trên kim loại, tuân thủ DIN 338
Mũi khoan HSS-R Mũi khoan được rèn-cán HSS tiêu chuẩn để khoan lỗ nhỏ trên thép ≤400 N/mm², tương tự như DIN 338 / 340
HSS Step drill bit HSS step drill bit with 3-flat shank for faster drilling of holes in metal using a drill driver
TX-BT 4.7/7 Mũi khoan bước để khoan trước lỗ cho các loại đinh vít X-BT thế hệ mới
Mũi khoan TS-BT 25-74 S Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép
Stepped drill bit TS-BT 5.5-110 S Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép
Mũi khoan TS-BT 5.5-74 S Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép
Mũi khoan TS-BT 5.5-74 AL Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép