THI CÔNG LẮP ĐẶT CHO TAY VỊN VÀ LAN CAN

Lắp đặt tại những vị trí có khoảng cách mép nhỏ

Hilti HUS H3 anchor
Hilti HUS H3 anchor

Tại Hilti, chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp bu-lông linh hoạt được lắp đặt chờ trước hoặc khoan cấy sau.

Ví dụ như bu-lông HUS4 của chúng tôi dễ sử dụng trong không gian chật hẹp, giúp cải thiện năng suất và an toàn trong dự án.

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều dịch vụ kỹ thuật để trợ giúp khách hàng như phần mềm thiết kế, dịch vụ thử tải và tư vấn tại công trình, đào tạo cho đội ngũ thi công.

CÁCH CHỌN PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG BU-LÔNG PHÙ HỢP

Chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt giải pháp bu-lông nhằm đảm bảo khả năng làm việc tại những vị trí sát mép bê tông. Giải pháp bu-lông của chúng tôi đều tuân theo quy định và quy chuẩn. 

Hilti anchors baseplate selector chart

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ BU-LÔNG NEO CHO TAY VỊN VÀ LAN CAN

Nếu bạn cần trợ giúp với việc thiết kế, bạn có thể liên hệ với đội ngũ kỹ sư của Hilti ngay để được tư vấn.

Hoặc bạn có thể sử dụng phần mềm thiết kế bu-lông của chúng tôi - Hilti PROFIS Engineering:

  • Cập nhật theo quy chuẩn mới nhất
  • Bao gồm bu-lông cơ, bu-lông hóa chất và bát chôn sẵn
  • Liên kết đến thư viện Hilti BIM/CAD 

PHẦN MỀM LIÊN QUAN

PHẦN MỀM LIÊN QUAN

Liên hệ đội ngũ kỹ sư