Hilti wedge anchors are available in three different performance levels

Bulong nở nào phù hợp với ứng dụng của chúng tôi?

Bulong nỡ sẵn có với ba loại sản phẩm khác nhau

Ba loại bulong nở này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng lựa chọn giải pháp neo phù hợp dựa trên hiệu suất, sự chấp thuận và nhu cầu về giá cả, tối đa hóa năng suất tổng thể của bạn khi đặt neo trong vùng bê tông nứt hoặc không nứt.

Giải pháp của chúng tôi cho thiết kế neo bulong  trong vật liệu nền bê tông và tường gạch

Hệ thống bulong

Những giải pháp của chúng tôi cho thiết kế neo bulong trong vật liệu nền bê tông và tường gạch

Tìm hiểu thêm
Kéo tải tại công trường

Dịch vụ kỹ thuật

Hãy sử dụng dịch vụ kéo tải tại công trường của chúng tôi nếu bạn không biết khả năng chịu tải của vật liệu nền.

Tìm hiểu thêm