Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Bu-lông cơ học

Cho dù là treo tường thạch cao, lắp tay vịn hay thiết kế cầu, bạn đều sẽ tìm được bu-lông Hilti tại đây

Cho dù là treo tường thạch cao, lắp tay vịn hay thiết kế cầu, bạn đều sẽ tìm được bu-lông Hilti tại đây
Bu - lông nở HST3- Bu - lông nở hiệu suất tối đa để đáp ứng tải trọng tĩnh và tải động đất trong bê tông chịu kéo (thép cacbon)
Bu - lông nở HST3 - R- Bu - lông nở hiệu suất tối đa để đáp ứng yêu cầu về tải trọng tĩnh và tải động đất trong bê tông chịu kéo (thép không gỉ A4)
Bu-lông ren cắt HUS4-H Bu-lông ren cắt hiệu suất cao giúp liên kết nhanh chóng và hiệu quả đến bê tông (thép cacbon, đầu lục giác)
Bu - lông nêm HSA Bu - lông nở hiệu suất cao cho tĩnh hàng ngày trong bê tông chịu nén (thép cacbon)
Bu - lông nở HSA - R SS Bu - lông nở hiệu suất cao cho tải trọng tĩnh hàng ngày trong bê tông chịu nén (thép không gỉ A4)
Bu - lông nở HSA - F HDG Bu - lông nở hiệu suất cao cho tải động đất và tải trọng tĩnh hàng ngày trong bê tông chịu nén (mạ kẽm nhúng nóng)
Bu - lông nở HST3 - R BW- Bu - lông nở hiệu suất tối đa để đáp ứng yêu cầu về tải trọng tĩnh và tải động đất trong bê tông chịu kéo (thép không gỉ A4, vòng đệm lớn)
Bu - lông nở HST3 BW- Bu - lông nở hiệu suất tối đa để đáp ứng yêu cầu về tải trọng tĩnh và tải động đất trong bê tông chịu kéo (thép cacbon, vòng đệm lớn)
Bu-lông nêm hạng nặng HSL4 Bu-lông nở hạng nặng hiệu suất cao, có chứng nhận cho các ứng dụng liên quan đến an toàn trong bê tông (thép carbon, đầu lục giác)
Bu - lông nở hạng nặng HSL4 - G Bu-lông nở hạng nặng hiệu suất tối ưu với các chứng nhận cho ứng dụng liên quan đến an toàn trong bê tông (thép carbon, ren ngoài)
Bu - lông nở hạng nặng HSL - 3- Bu - lông nêm hạng nặng hiệu suất cao, có chứng nhận cho các ứng dụng liên quan đến an toàn trong bê tông (thép cacbon, đầu lục giác)
Bu - lông nở HSV - BW- Bu - lông nở tiêu chuẩn, dùng cho bê tông chịu nén tải trọng tĩnh (thép cacbon, vòng đệm lớn)
Bu - lông ren cắt HUS - CR 8/10 Bu - lông ren cắt hiệu suất tối ưu giúp liên kết cố định trong bê tông nhanh hơn (thép không gỉ A4, đầu chìm)
Bu - lông ren cắt HUS3 - H 8/10/14 Bu - lông ren cắt hiệu suất cao cho giúp liên kết tạm thời và cố định trong bê tông nhanh hơn (thép cacbon, đầu lục giác)
Bu-lông ren cắt HUS3-C Bu - lông ren cắt hiệu suất tối ưu giúp liên kết cố định và tạm thời trong bê tông nhanh hơn (thép cacbon, đầu chìm)
Bu-lông ren cắt HUS3-HF Bu-lông ren cắt hiệu suất tối ưu để liên kết cố định và tạm thời trong bê tông nhanh hơn (nhiều lớp bảo vệ chống ăn mòn, đầu lục giác)
Tắc kê đạn HKV Tắc kê đạn được lắp thủ công kinh tế không có mép (thép cacbon)
Bu - lông nở HSA - BW Bu - lông nở hiệu suất cao cho tải trọng tĩnh hàng ngày trong bê tông chịu nén (thép cacbon, vòng đệm lớn)
Nút tường HUD - 2 Bu - lông neo tường bằng nhựa phổ dụng dùng cho gắn nhẹ vào tường rỗng và đặc
HLD Bu - lông chốt chẻ bằng nhựa kinh tế dùng cho các liên kết vào gạch rỗng và tường thạch cao sử dụng vít gỗ tiêu chuẩn