Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Mũi khoan bước

Cho tôi xem các loại mũi khoan bước cần thiết để khoan trước các lỗ định tâm ở nhôm và thép cho đinh tán đầu ren

Cho tôi xem các loại mũi khoan bước cần thiết để khoan trước các lỗ định tâm ở nhôm và thép cho đinh tán đầu ren
TX-BT 4.7/7 Mũi khoan bước để khoan trước lỗ cho các loại đinh vít X-BT thế hệ mới
Mũi khoan bước TS-BT Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng