LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Mũi khoan bước

Cho tôi xem các loại mũi khoan bước cần thiết để khoan trước các lỗ định tâm ở nhôm và thép cho đinh tán đầu ren

Cho tôi xem các loại mũi khoan bước cần thiết để khoan trước các lỗ định tâm ở nhôm và thép cho đinh tán đầu ren
TX-BT 4.7/7 Mũi khoan bước để khoan trước lỗ cho các loại đinh vít X-BT thế hệ mới
Mũi khoan TS-BT 5.5-74 S Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép
Mũi khoan TS-BT 5.5-74 AL Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép
Mũi khoan TS-BT 25-74 S Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép
Stepped drill bit TS-BT 5.5-110 S Mũi khoan bước để khoan trước lỗ chính xác hoặc để loại bỏ lớp phủ cho đinh tán đầu ren xoáy vào S-BT trên nhôm và thép
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục