Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Đinh cho các máy dẫn động bằng pin

Cho tôi xem tất cả các loại đinh xếp băng và đinh đơn để bắn đinh bằng máy bắn đinh dẫn động bằng pin – như BX 3

Cho tôi xem tất cả các loại đinh xếp băng và đinh đơn để bắn đinh bằng máy bắn đinh dẫn động bằng pin – như BX 3
X-P B3 MX Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào bê tông và các loại vật liệu nền khác bằng máy bắn đinh không dây BX 3
X-C B3 MX Băng đinh cao cấp để bắn vào bê tông và các loại vật liệu nền khác bằng máy bắn đinh không dây BX 3
X-S B3 MX Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào thép bằng máy bắn đinh không dây BX 3
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng