Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Đinh cho các máy bắn đinh dẫn động bằng xăng

Cho tôi xem tất cả những loại đinh xếp băng và đinh đơn để bắn đinh bằng các loại máy dẫn động bằng khí ga – như GX 2, GX 3 hoặc GX 90-WF

Cho tôi xem tất cả những loại đinh xếp băng và đinh đơn để bắn đinh bằng các loại máy dẫn động bằng khí ga – như GX 2, GX 3 hoặc GX 90-WF
Băng đinh X-P G3 MX Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào bê tông và các loại vật liệu nền khác bằng máy bắn đinh khí ga GX 3
Băng đinh X-S G3 MX Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào thép bằng máy bắn đinh khí ga GX 3
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng